Jelképünk

A harmincas-negyvenes évek OPN-jének jelképében domináns szerepet töltött be a Szentírás, a kehely és a kenyér. Az Október a Reformáció hónapja rendezvénysorozat jelképe pedig egy kapu, amelyen egy kiszögezett stilizát/archaizált papírtekercs emlékeztet a Wittenbergi vártemplom kapujára és a kitűzött Lutheri tételekre. A jelkép fölső részén az aktuális évszám szerepel. A kapu dísze a csillag, körbe pedig szintén stilizált/archaizált betűkkel olvasható az Október a Reformáció Hónapja szöveg. A szándékunk szerint intenzíven használt plakát kerete megőrizte a kelyhet, a kenyeret és a könyveket, valamint az alfa és omega betűket. A plakát középső részének alsó ötödében a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának, a Magyarországi Református Egyháznak, a Magyarországi Metodista Egyháznak, a Magyarországi Evangélikus Egyháznak, a Magyarországi Baptista Egyháznak és a Magyar Pünkösdi Egyháznak a jelképei helyezkednek el, a felső ötödében pedig a fent említett kapus/tekercses szimbólum.

A jelenlegi használat szerint kétfajta színes plakát készül. Az egyikben az úgynevezett központi rendezvények legjelentősebb eseményei jelennek meg, például a megnyitó, a gála, az istentisztelet és az október 31-i megemlékezés. A másikban a szervező Ökumenikus Tanács és az említett öt protestáns egyház honlapcíme olvasható. A harmadik plakát-forma az úgynevezett biankó plakát, amely a mindenki általi kinyomtathatóság kedvéért fekete-fehér s középen üres – kivéve természetesen az évszámos szimbólum és az Október a Reformáció Hónapja felirat, sőt az éves főtéma is benne van – éppen azért, hogy oda minden helyi szervező a maga programját/programjait írhassa be és így egységes arculattal kerüljenek meghirdetésre, népszerűsítésre a programok országszerte.