Elnevezés

A rendezvénysorozat eredendően az Országos Protestáns Napok hivatalos nevet viselte, s többnyire a rövidített OPN formában jelent meg a diszkurzusokban. Ez az elnevezés a harmincas évek frazeológiájának tökéletesen megfelelt, hiszen mindenki értette, hogy mit kíván kifejezni. Természetesen azt az értékrendet, amelyet spirituális, liturgikus formában elsősorban a református és evangélikus egyház vallott magáénak. Az újkori programsorozat ezzel a névvel indult 1993-ban immáron a baptista és metodista egyház részvételével és ezt a nevet viselte 2006-ig. 2007-től az új elnevezés így hangzik: Október a Reformáció Hónapja.

Az új név három fő üzenetet hordoz.

Általában utal arra a szellemi hagyatékra, amely a XVI. századi Reformációban gyökerezik anélkül, hogy a köztudatban negatív mellékjelentést is tartalmazó protestáns szót kiejtené.
A Reformáció kifejezéssel világossá teszi, hogy egyrészt vállalja mindazokat az egyházakat, amelyek hitükben és hitgyakorlatukban a XVI. századi Reformációhoz kötik magukat, másrészt azonban egy kis függetlenséget is fenntart az intézményes egyházaktól. Tehát nem az egyházaknak, mint intézményeknek az ünnepe, hanem a Reformációnak mint szellemiségnek az ünnepe.
Harmadsorban pedig egyszerűen azt fejezi ki, hogy harmincegy napos programsorozatról van szó.