Célkitűzés

A rendezvénysorozat fő célkitűzése az, hogy a Reformáció vívmányait, értékeit túl a templomi liturgiai formációkon közkinccsé tegye. Emögött az a meggyőződés állt, hogy a XVI. századi Reformáció – bár egyházi/teológiai kiindulással – messze meghaladta és meghaladja a szűkebb értelemben vett egyházi közösség határait. Komplex társadalmi jelentéssel és jelentőséggel bír, hiszen üzenete mondanivalót hordoz mind a magánélet, mind a közélet, mind pedig a gazdasági élet területei számára.

A célkitűzés másik pillére az, hogy az országunkban nagyon sokfelé kisebbségben és szétszórtságban élő protestánsok/evangéliumi keresztyének egyfajta elvi és gyakorlati keretet kapjanak arra, hogy önmaguk szellemiségét minősítetten és ünnepélyesen kifejezzék, hogy egymással találkozzanak, hogy a protestáns értékeket népszerűsítsék, azt saját magukban is tudatosítsák és helyes értelemben öntudatukat is bátorítsák.

A programsorozatok szerezőinek és látogatóinak a derékhadát, nyilvánvalóan az egyházukban, gyülekezetükben aktív protestánsok adják. Mégis reméljük, hogy ezen túlmenően programjaink olykor vonzóak lehetnek azok számára is, akik az istentiszteletre hívó harangszóra már nem mozdulnak. Azt is reméljük, hogy ez egy út lesz számukra vissza abba a közösségbe, amelybe az előttük járók otthonra, táplálékra, az élet harcához munícióra találtak. Tehát a programsorozat missziós ambícióval bír mind kulturális, mind morális, spirituális értelemben.