Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke megnyitja a gálát. Fotó: Kalocsai Richárd

Az isteni függőleges

„Figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra” (Zsid 3,1) – idézte a reformáció havának ebben az évben kiválasztott vezérigéjét Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke. Az egyházi vezető elmondta, a „figyeljetek” szó többször elhangzik a Szentírásban. A sok igeversből ismerős „íme” kifejezés valójában a látni ige felszólító módja: odanézz, odafigyelj. Akkor használja a Szentírás, amikor az emberi vízszintest keresztezi az isteni függőleges: amikor Isten szerető cselekvése belenyúl az életünkbe. – Valami rendkívüli dolog történik, amikor a Biblia felszólít bennünket: odanézz, odafigyelj, figyelj! Az említett igeszakaszban érthetőbben halljuk ezt a figyelmeztetést, hiszen az igevers arra hív, hogy nézzünk fel. Nézzünk Jézusra, és mindig meglátjuk az emberen túli megoldást – mondta Steinbach József. A MEÖT elnöke szerint az egyház mindenkori küldetése, hogy hitvallást tegyen. így volt ez ötszáz évvel ezelőtt, így ma is. – Értjük és szeretjük a ma emberét, még ha mást gondol is általában a világról, mint mi, de ez nem egyenlő azzal, hogy ki is szolgáljuk. Keresztyénként az a feladatunk, hogy hitvalló módon, krisztusi lélekkel beszéljünk, és mondjuk el a világnak szelíd, de határozott hitvallásunkat. Hisszük, hogy ebben eszköz lehet a mai gálaest is – fogalmazott a református püspök.

A reformáció nemzeti hatása címmel tartott előadást Magyar Levente külügyminiszter-helyettes. Fotó: Hirling Bálint

Tenni a dolgunkat a bizonytalanságban

„Ha tudnám, hogy a világ holnap darabjaira hullik, akkor is elültetném ezt az almafát” – idézte Luther Mártont a gálaest vendégelőadója, az evangélikus felekezetű Magyar Levente külügyminiszter-helyettes, frankofón ügyekért felelős miniszteri biztos. A reformáció nemzeti hatásairól szóló előadásában kiemelte, nem csupán ma nézünk szembe egzisztenciális bizonytalanságokkal, a reformáció korabeli kifosztott és szétdarabolt Magyarországon az emberek bizonytalanul néztek a jövőbe. Ezért is volt fontos Luther idézett mondata. – Ha földi körülményeink kilátástalanok, a ránk szabott feladatokat akkor is el kell végeznünk, abban a tudatban, hogy felsőbb hatalom szolgálatában állunk, amely alkotásra és értékteremtésre hív bennünket – mondta Magyar Levente. A miniszterhelyettes napjainkban az Istentől elidegenedett korszellemet, a technológiai fejlettséget és a klímahelyzetet látja bizonytalanságot okozó tényezőnek. Magyar Levente kiemelte a protestantizmus nemzeti jellegét, hangsúlyozva, nem csak a múltban volt szükség református, evangélikus és más felekezetű magyar hősökre. – Protestáns magyar őseink rendre elültették az almafákat úgy is, hogy tisztában voltak vele, másnap könnyen darabjaira hullhat világuk. Tudjuk-e vállalni önfeláldozó, sok esetben mártír hozzáállásukat? El tudjuk-e hinni, hogy a hitünkért folytatott küzdelem túlmutat rajtunk? – tette fel a kérdést a külügyminiszter-helyettes.

Győri András Timóteus, az Evangélikus Információs Központ munkatársa, az idei Rát Mátyás-díj kitüntetettje. Fotó: Hirling Bálint

Rát Mátyás-díjak

Az est második felében átadták a Protestáns Újságírók Szövetségének Rát Mátyás-díjait is. Az 1700-as években tevékenykedő evangélikus felekezetű Rát Mátyás elsők között fektette le a protestáns újságírás alapjait, a róla elnevezett díjat évente osztja ki a szövetség. Mivel tavaly elmaradt a díjátadó, ebben az évben két publicistát is kitüntettek vele. 2020-ban az azóta elhunyt Szigeti Jenő adventista teológus professzor nyerte el az elismerést, a 2021-es díjazott Győri András Timóteus, az Evangélikus Információs Központ munkatársa lett.

A Mezőtúri Református Kollégium énekkarát Marczi Ernő vezényelte. Fotó: Hirling Bálint

Az est vendégei

A Reformációi gálaesten minden évben egy-egy protestáns iskola is bemutatkozik. Október 17-én a Mezőtúri Református Kollégium volt a vendég. Az 1530-ban alapított református intézmény ma óvodából, általános iskolából, gimnáziumból és technikumból áll, 2022-től pedig bölcsődével bővül. A kollégiumban nyolcszáz diák tanulását százötven munkatárs segíti. A gálaesten a Mezőtúri Református Kollégium énekkara és két versmondó diákja adott műsort, ugyanakkor fellépett az 1904-ben alapított evangélikus Lutheránia ének- és zenekar, valamint Czabán Angelika és Pál Bence bandája is.

Forrás:
Balogh-Zila Teodóra 2021. október 18.
Református.hu – Reformációi gála az Urániában

 

Plakát letöltése: jpg / pdf 

Reformációi Gálaest műsorlap 2021: letöltés pdf