Az ünneplő közösséget Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) elnöke köszöntötte. Elsőként hálát adott, hogy a pandémia nehéz időszaka után az idén meg lehetett tartani az ünnepséget. Áhítatának alapjául az Október reformáció hónapja rendezvénysorozat központi igei mottóját, a Zsidókhoz írt levél 3. fejezetének 1. versét választotta: „…figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra…”

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az előadásában a reformáció nemzetközi és nemzeti hatásairól beszélt. Kiemelte: hinnünk, remélnünk, dolgoznunk kell akkor is, ha földi körülményeink kedvezőtlenek. A ránk szabott feladatot annak tudatában kell elvégeznünk, hogy egy felsőbb hatalom szolgálatában állunk. „Csak akkor lehetünk méltók Luther, Kálvin, az elmúlt évszázadokban a magyar nemzet fennmaradásáért munkálkodó protestáns államférfiak, végső soron pedig Krisztus örökségéhez, ha felvállaljuk és továbbvisszük küzdelmüket” – hangsúlyozta az evangélikus vallású, feleségével négy leánygyermeket nevelő államtitkár.

Mint mondta, nem elfogadónak, hanem szeretetteljesnek kell lennünk: úgy kell áldozatot hoznunk embertársainkért, hogy közben nevén nevezzük a bűnt, és segítünk megszabadulni tőle. „Ne engedjük ősi értékeink szabadság, emberi jogok, nyitottság mögé bújtatott felbomlasztását, ne hajoljunk meg a világi elvárások nyomása alatt, és vessük ki magunk közül a korszellem békepapjait” – fogalmazott Magyar Levente.

Az ünnepség keretében kollégánknak, az Evangélikus Információs Szolgálat operatőrének, Győri András Timótheusnak adták át a Protestáns Újságírók Szövetségének kitüntetését, a Rát Mátyás-díjat. Győri András Timótheus több évtizede szolgálja egyházunkat videófelvételek készítésével. A videók, hanganyagok utómunkáit, a vágást, a képek beszerkesztését, a zenék kiválasztását mind-mind elhivatottan, profin végzi.

A díj átvétele előtt otthoni stúdióját mutatta meg a jelenlévőknek egy bensőséges hangulatú videófelvételen, amelyen a rend, a profi eszközök, a szerteágazó munka kellékei is láthatók – nemkülönben Johann Sebastian Bach hatalmas portréja.

Kollégánk a díjátadáskor édesapját, Győri János evangélikus lelkészt, valamint testvérei közül Győri János Sámuelt és Győri Gábort említette meg, akik sokfajta szolgálatban helytálló életükkel példaképként szolgáltak számára.

Az 1700-as években tevékenykedő, evangélikus felekezetű Rát Mátyás az elsők között fektette le a protestáns újságírás alapjait, a róla elnevezett díjat pedig évente osztja ki a PRÚSZ. Mivel tavaly elmaradt a reformációi gála és a díjátadó, így a tavalyi díjazottat is most méltatták. 2020-ban az azóta elhunyt Szigeti Jenő adventista teológus professzor nyerte el az elismerést.

* * *

Az alábbi videókban az ünnepség egyes részeit tekinthetik meg (hangmérnök: Mihálszky Balázs; operatőrök: Győri András Timótheus, Győri Máté András; utómunka: Győri András Timótheus)

Győri András Timótheus átveszi a Rát Mátyás-díjat

Steinbach József áhítata

Magyar Levente előadása

A Lutheránia énekkar szolgálata

A mezőtúri református gimnázium diákjainak műsora

Czabán Angelika műsora

A 2020. és a 2021. évi Rát Mátyás-díjak átadása

Pálházi Bence bandája

Forrás: Evangélikus.hu – Rát Mátyás-díjat kapott kollégánk
Szöveg és fotó: Evangélikus Információs Szolgálat

 

Plakát letöltése: jpgpdf

Reformációi Gálaest műsorlap 2021: letöltés pdf