A koronavírus-járvány miatt a korábbi években tapasztalt nagy létszámú gyülekezet most óvatosabb volt, így az előírásoknak megfelelően minden második padsorban ülhettek csak a különböző felekezetekből érkező hívek a Kálvin téri református templomban. Az istentiszteleten az ökumené nemcsak a különböző felekezetek szolgálattevőinek névsorán volt érezhető, hanem azon a zenei összeállításon is, melyet az énekkarok szolgálata által élhettek át a jelenlévők.

„A reformáció nemcsak azt jelenti, hogy ránk van bízva valami, hanem azt is hogy mi vagyunk rábízva valakire” – emelte ki prédikációjában Kondor Péter. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke ApCsel 20,32 alapján tartott igehirdetésében a reformáció vonatkozásában hangsúlyozta: „Mindazokat a szálakat, amelyek az évezredek folyamán hozzákötözték az egyházat a hagyományokhoz, a reformátorok gondosan kioldották, eltépték, elvágták, hogy Krisztus népét semmi ne akadályozza abban, hogy valóban egészen Krisztusé legyen.” Kondor Péter beszédében elmondta, hogy a reformáció lényege, hogy az egyház újra odakerült Isten kegyelmének igéje alá.

„Ne visszafelé nézzünk a múltba, hanem fölfelé, arra a Krisztusra, akié vagyunk, aki nem múltbéli emlékeken át, hanem itt és most szólít meg az ő igéjével” – hangsúlyozta a MEÖT alelnöke. Az evangélikus püspök elmondta, hogy Isten igéje nem az Úr haragjáról vagy bosszújáról szól, hanem arról, hogy „Ő kegyelmes és irgalmas Isten, aki Jézus Krisztusban elvégezte a megváltás művét az egész elveszett világ számára (…), hogy nekünk békességünk és üdvösségünk legyen.” Kondor Péter a személyes életváltozásról is szólt, megemlítve, hogy a kegyelmes Isten szeretete az ige által átformálja, építi az embert: „azért épít bele az Ő templomába, hogy végül átadhassa az örökséget. Föl akar készíteni szent Fia halálával ránk testált örökség átvételére. Mi ez az örökség? Mindaz a gazdagság, ami a mennyekben van.”

Az ünnepi istentisztelet liturgiájában közreműködött Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke, Pataky Albert, a Magyarországi Pünkösdi Egyház elnöke, Khaled A. László, a Magyarországi Metodista Egyház szuperintendense, Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a MEÖT főtitkára, valamint Páll László, a Kálvin téri református templom lelkipásztora.

Az ünnepi istentiszteletet megelőzően a Bocskai István Oktatási Központ Egressy Béni Művészeti Középiskola fúvószenekara Tóth Tamás vezényletével térzenével köszöntötte az istentiszteletre érkezőket. Az istentiszteleten a Budafoki Baptista Énekkar Szilágyiné Mátyus Elvira veszényletével és a Lutheránia Énekkar szolgált Kamp Salamon vezényletével, valamint Schmeélné Papp Ágnes vezetésével közreműködött a Pünkösdi Zenei Misszió Égi Szólamok Kórusa.

Forrás: Evangélikus.hu